tilbake Massasje

TAKTIL MASSASJE

Taktil massasje er ein behandling som består av mjuke, gjentatte strykninger av huden. Den går ikkje i dybden på samme måte som klassisk massasje, men består av omsorgsfull berøring med moderat trykk. 

Huden er kroppen sitt største sanseorgan, og er tett utstyrt med nervereseptorer som registrerer berøring og trykk. Behovet for berøring har me med oss frå me blir født, og det er viktig for vår utvikling både fysisk og mentalt.

 

Når huden berøres med passe trykk og tempo, produserer kroppen velværehormonet Oxytocin. Dette senker blodtrykket, øker smertetoleransen og reduserer innhaldet av stresshormoner i kroppen. Man demper den delen av nervesystemet som har med stress og "fight or flight" reaksjonen å gjere og stimulerer i stadenfor den parasympatiske delen av nervesystemet som har med avspenning, ro og restitusjon å gjere.

Taktil massasje tar sikte på å fremme velvære og å redusere uro, stress og smerte.