MYOFASCIAL RELEASE

Myofascial Release er ein bindevevsteknikk som utføres av terapeuten, i samarbeid med klientens bevegelse av spesifikke områder av kroppen. Under behandlingen vil klienten delta aktivt og behandlingen kan foregå liggjande på behandlingsbenken, sitjande eller ståande i instruerte bevegelser samtidig som terapeuten spesifikt «pinner inn" og frigjer det myofasciale området hvor restriksjonen sitter og bevegeligheten er redusert.

 

Fascia, også kalla bindevevet, er eit samanhengjande sensorisk nettverk i kroppen som omslutter og binder saman all muskulatur, sener, ligament, skjelett, ledd og organer. Det både binder saman og skiller av alle våre indre strukturer. Myofascia er den delen av bindevevet som omslutter muskulaturen. Ein del av oppgåva til myofasciaen er å  danne glidelag mellom musklane og dei andre strukturane i kroppen, men dette bindevevet inneheld også eit stort antall nerveceller som skal hjelpe oss å koordinere våre bevegelser gjennom dagen, såkalla proprioceptorer.  Bindevevet former seg etter korleis me bruker kroppen,  eller ikke bruker den. Manglande bevegelse, stadig gjentakende og repeterande bevegelser, samt skader kan føre til at bindevevet blir stivare og trekkjer seg saman.

 

Dette kan igjen bidra til å oppretthalde eit ugunstig bevegelsesmønster som igjen kan lede til plager i muskel- og skjelettsystemet. Kunnskapen om bindevevssystemet vårt har auka i dei seinare åra og forskning syner at myofasciaen har heilt essensielle oppgåver i kroppen. Bindevevet sin tilstand, og om det er hydrert eller dehydrert, vil også påvirke det autonome nervesystemet i vesentlig grad. 

 

Ved å bruke Myofascial release teknikkane vil ein oppnå hydrering i områda med restriksjoner og frigjere bevegelsesfunksjonen, slik at den blir blir så optimal som mulig, minsker feilbelastning og når sitt fulle potensiale.

Rull Pil ned

© 2018  - Helsesonen