top of page
massasje

BEDRIFTS MASSASJE

Lønnsam behandling for dei ansatte

Massasje er eit positivt og forebyggjande tiltak for å redusere sykefråvær. Det er ein trygg og effektiv fysikalsk behandlingsform som passar dei fleste. 

Bedriftsmassasje er godkjend som ein del av bedriftsjelsetjenesta og gir fritak frå fordelsbeskatning.

Behandlinga kan finne stad på bedriften eller klinikken, og bedriften bestemmer om dei ansatte får dekka heile eller deler av behandlinga, i eller utanom arbeidstid.

 

Saman finn me ei løysning som passar best for dykk!

bottom of page