top of page
iStock_000016920423_ExtraSmall.jpg

KOPPING MASSASJE

Koppingmassasje som behandlingsmetode går ut på å setje spesielle glasskopper på huden, og ved hjelp av vakum blir huden og vevet under løftet opp. Dette skapes eit undertrykk, som gjer at nytt oksygenrikt blod strømmer til området, slik at sirkulasjonen forbedrast ned på cellenivå. Ny næring og oksygen blir tilført og avfallsstoff som melkesyre, dreneres bort.

Ved koppingmassasje bruker ein koppane til å massere med. Koppane blir flytta omkring på huda i bestemte bevegelser og kan vere ein effektiv være effektiv måte å løyse opp i spenningar som sitter djupt muskulaturen.

 

Det finnes fleire ulike måter å gje behandling med kopping på. Kopping mellom anna brukast i behandling av triggerpunkter. Eit triggerpunkt er et lite område i muskelen der fleire muskelceller har sterkt forhøya spenning, såkalte mikrokramper. Ved å koppe over området der triggerpunktet ligger, vil me redusere spenningen og sette i gang sirkulasjonen, slik at spenningen kan sleppe opp.

Kopping og koppingmassasje blir gjerne brukt I kombinasjon med andre massasjeterapeutiske teknikker i behandlingen for å gi best effekt. Det er ei behagelig behandling, men det kan "nappe litt" der det sitter mykje spenningar. Trykket i koppen blir regulert heile tida, slik at det tilpasses den enkelte. 

bottom of page