top of page
refleksologi

SONETERAPI

SONETERAPI & ØYREAKUPUNKTUR

Soneterapi er ei behandlingsform der terapeuten bruker ein bestemt trykkmassasje på reflekssoner som finnes i hovedsak på føttene og leggane. Prinsippet bak soneterapi er at når ein stimulerer desse sonene, vil det bli sendt normaliserende signal ut til tilhørende kroppsdel og organ. Ein får også betre sirkulasjon av blod og lymfe samt auka produksjon av endorfiner og andre nevrokjemiske signalstoff. På denne måten kan behandling med soneterapi hjelpe kroppen til å gjenopprette balanse i systemet og oppretthalde god helse.

Soneterapi er ein naturmedisinsk behandlingsmåte. Det vil si at den baserer seg på eit heilhetsprinsipp, derein ser på hele mennesket der kropp og sinn skal vere i gjensidig balanse. Soneterapi fokuserer på kroppen som eit energikretsløp, ut frå ideen om at det i alt som lever, finnes ei livskraft, eller Qi. Når balansen av Qi blir forstyrret, kan det oppstå sjukdom. Qi flyter gjennom kroppen via meridiansystemet, og det er viktig at denne flyten kan skje fritt utan hindringar og blokkeringar.

 

Øyreakupunktur er også en form for soneterapi, men her jobber me ut fra soner på øret. Virkningssmekanismene til øreakupunktur kan forklares ved at øret står i nær kontakt med hjernen, og har en svært kompleks nerveforsyning, der flere hjernenerver, samt nerverøtter fra nakkevirvlene og fibre fra det autonome nervesystemet er involvert. Me bruker kinesisk øreakupunktur med tillegg av punkter fra den franske legen, Nogier.

 

Øreakupunktur blir gjerne brukt saman med soneterapi, for å understøtte behandlinga. Det brukes sterile eingangsnåler, permanåler eller presskuler på øret sine reflekssoner for å stimulere disse.

Soneterapi og øreakupunktur er ei behandling som baserer seg på både tradisjonell kinesisk medisin (TKM) med blant anna meridiansystemet, i tillegg til den vestlige medisinske tenkemåten, og me behandler ut fra dette.

 

Soneterapi og øyreakupunktur blir brukt mot ei rekke plager og tilstander, slik som:

 • Stressrelaterte plager

 • Smerter i muskulatur og leddplager

 • Dårleg immunforsvar

 • Luftveisplager og bihulebetennelse

 • Fordøyelsesbesvær

 • Hormonubalanse

 • Uro og  søvnproblem

 • Migrene og hodeverk

 • Allergier og eksem

 • Ufrivillig barnløshet

 • Dårlig sirkulasjon

 • Generelt velgjerande og forebyggende

 

Ved førstegangs konsultasjon har me ein samtale der me kartlegg og legger opp behandlingen. Kor mange behandlingar ein vil trenge er individuelt, nokre ganger er det nok med ei behandling, mens andre ganger trengs det gjerne 3-4 eller flere. Når ein har oppnådd ønska resultat anbefales det gjerne å gå ein gang i mnd eller annenhver mnd for vedlikehold. Under behandling ligger klienten på benken og kan slappe av.

Hver behandling varer i 45 - 60 minutt, og oppleves som behagelig og avstressande.

bottom of page